کد خطاهای پکیج ایساتیس و مکس الیت

کد خطاهای پکیج ایساتیس و مکس الیت

سایت دیفراست www. defrost .ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی

کد خطا

شرح خطا

E0

خطای سنسور ورودی

www.defrost.ir

E1

کم بودن آب داخل دستگاه

www.defrost.ir

E2

نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله

www.defrost.ir

E3

سنسور رفت گرمایش معیوب است

www.defrost.ir

E4

سنسور آبگرم مصرفی معیوب است

www.defrost.ir

E6

مشکل فن یا دیفرانسیل هوا

www.defrost.ir

E7

دمای بیش از حد

www.defrost.ir

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*