مشخصات کمپرسور رتوری LG باگاز مبرد R- 410A

مشخصات کمپرسور رتوری LG باگاز مبرد R- 410A

سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی

 

Oil Charge

cop

EER

Motor input

Cooling Capacity

www.defrost.ir

Model

Series

Power Source

g

w/w

Btu/W.hr

Watts

Watts

Btu/hr

750 3.81 2.73 9.2 9.3 2620 2581 2620 7033 24100 24000 AQ028P AQ

pH1, 220-240v,50Hz

www.defrost.ir

750 3.81 2.73 9.2 9.3 2951 2909 2951 7927 27150 27050 AQ032P  
750 3.73 2.67 9.0 9.1 3311 3264 8734 8703 29800 29700 AQ036P  
1200 3.83 2.71 9.3 9.3 3838 3816 10404 10344 35500 35300 AQA042P  
750 2.73

www.defrost.ir

9.3 2581 7033

www.defrost.ir

24000 AQ028Y AQ

pH1, 220-240v,50Hz

 

www.defrost.ir

750 2.73 9.3 3226 8791 30000 AQ036Y  
1200 2.73 9.3 3763 10256 35000 AR042Y  
1800 2.81 9.6 4375 12308 42000 AR049Y AR
1800 2.81 9.6 5219 14681 50100 AR061Y  
1800 2.87 9.8 6173 17729 60500 AR073Y  
1800 2.87

www.defrost.ir

9.8 6888 19780

www.defrost.ir

67500 AR081Y  www.defrost.ir
1800 2.99 10.2 4118 12308 42000 ARA049Y  
1800 3.02 10.3 4515 13626 46500 ARA055Y  
1800 3.02 10.3 4903 14799 50500 ARA061Y  
1800 3.02 10.3 5971 18022 61500 ARA073Y  
1800 3.02

www.defrost.ir

10.3 6650 20073

www.defrost.ir

68500 ARA081Y www.defrost.ir 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*