ارور کولرگازی اسپیلت وست پوینت

سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی

برای عضویت در کانال تلگرام ما ؛ روی نوشته زیر کلیک نمایید

(کافی است برنامه ی تلگرام را روی کامپیوتر خود نصب نمایید تا با کلیک روی نوشته ی زیر مستقیما به کانال تلگرام ما بپیوندید)

کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست

defrostgrop@

 

ارور کولرگازی اسپیلت وست پوینت :

ڪد خطا E1 : خطای محافظ فشار بالا در سیستم – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع

ڪرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 

ڪد خطا E2 : این خطا از محافظ ضد یخ زدگی میباشد – فیوز مینیاتور برق دستگاه

را قطع ڪرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 

ڪد خطا E4 : مشڪل این خطا از دمای بالای لوله رفت ڪمپرسور می باشد – فیوز

مینیاتور برق دستگاه را قطع ڪرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 

ڪد خطا E5 : اشڪال این خطا از محافظ جریان زیاد می باشد – فیوز مینیاتور برق

دستگاه را قطع ڪرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 

ڪد خطا E6 : خطای ڪابل ارتباطی – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع ڪرده و

با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 

ڪد خطا E8 : این خطا از محافظ دمای بالای مقاومت می باشد – فیوز مینیاتور برق

دستگاه را قطع ڪرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 

ڪد خطا H6 : اشڪال این خطا از عدم ارسال فید بک از سوی فن داخلی دستگاه

میباشد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع ڪرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 

ڪد خطا F1 : خطای سنسور محیطی یونیت داخلی دستگاه – خرابی سنسور یونیت

مقدار مقاومت سنسور چک شود – خرابی از مدار برد اصلی – فیوز مینیاتور برق دستگاه

را قطع ڪرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 

ڪد خطا F2 : مشڪل این خطا از سنسور اوپراتور می باشد – ممڪن است خرابی از

سنسور پایپ باشد – مقدار اهم سنسور اپراتور چک شود – مقدار مقاومت سنسور پایپ

بررسی شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع ڪرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 

ڪد خطا F3 : این خطا مربوط می شود به سنسور محیطی یونیت خارجی – خرابی

سنسور یونیت خارجی مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی از مدار برد الڪترونیک –

فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع ڪرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 

ڪد خطا F4 : مشڪل خطا از سنسور ڪندانسور می باشد – خرابی سنسور

ڪندانسور – مقدار مقاومت سنسور ڪندانسور بررسی شود – فیوز مینیاتور برق

دستگاه را قطع ڪرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 

ڪد خطا F5 : اشڪال این خطا از سنسور لوله رفت ڪمپرسور می باشد – خرابی

از سنسور لوله ڪندانسور – مقدار اهم سنسور ڪندانسور چک شود – فیوز مینیاتور

برق دستگاه را قطع ڪرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 

ڪد خطا F6 : خطای اورلود و ڪاهش فرڪانس – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع

ڪرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 

ڪد خطا U5 : این خطا مربوط است به تشخیص تڪمیل جریان یونیت ها – فیوز مینیاتور

برق دستگاه را قطع ڪرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 

ڪد خطا H1 : خطای یخ زدایی

 

ڪد خطا H3 : مشڪل این خطا از لورلود محافظ ڪمپرسور می باشد – فیوز مینیاتور

برق دستگاه را قطع ڪرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 

ڪد خطا H4 : اشڪال این خطا از نرمال نبودن سیستم می باشد – فیوز مینیاتور برق

دستگاه را قطع ڪرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 

ڪد خطا H5 : خطای محافظ IPM

ڪد خطا HC : خطای محافظ – خطای جریان فاز برای ڪمپرسور PFC

ڪد خطا U1 : علت خطا مربوط میشود به جریان فاز برای ڪمپرسور

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*