ارورهای کولرگازی سامسونگ مدل( Waltz – Nova (30 Kbtu

ارورهای کولرگازی سامسونگ مدل( Waltz – Nova (30 Kbtu

سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی

کد خطا

شرح خطا

E1 03 خطای ارتباط برد اصلی داخلی وبرد نمایشگر

www.defrost.ir

E1 21 خطای سنسور محیطی یونولیت داخلی
E1 22 خطای سنسور لوله اواپرانور

www.defrost.ir

E1 42 خطای رطوبت ( سنسور رطوبت سنج)
E1 54 خطای موتور فن یونولیت داخلی
E1 62 خطای EEPROM (برد اصلی یونولیت داخلی)

www.defrost.ir

E1 63 دستگاه نیاز به کد دارد
E1 93 خطای سیگنال برد نمایشگر

ارتباط برد اصلی داخلی وبردنمایشگر

www.defrost.ir

E1 94 خطای سیگنال برد اصلی داخلی

ارتباط برد اصلی داخلی وبردنمایشگر

E2 37 خطای سنسور کندانسور
E4 79 خطای ارتباط فرمان یونولیت داخلی با یونولیت خارجی (موتورفن خارجی – شیربرقی)

www.defrost.ir

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*