وضعیت های مختلف نورهای صفحه ی دیجیتال LED

حالتهای مختلف نورهای صفحه ی دیجیتالLED  سایت www.defrost.ir  مرجع ارورها و خطاهای لوازم خانگی 1) حالت چشمک زن: این سیگنال تنها در زمانی که دسته انتخاب وضعیت درموقعیت حداکثر توان (chimney sweep) قرار داشته باشد مشاهده میشود. اگر علی رغم چرخش دسته به وضعیت حداکثرتوان و پس از گذشت چندثانیه سیگنال زرد چشمک زن مشاهده نشد بدین معنی است که ...

متن کامل »