گروه تولیدی بازرگانی دیفراست ؛ عرضه مستقیم انواع قطعات یدکی لوازم خانگی به تمام شهرستان های ایران

اموزش

کاتالوگ راهنمای آشنایی با لوله مویی ها و موارد استفاده از آنها

کتابچه راهنمای لوله مویی ها و موارد استفاده از آنها سایت دیفراست www.defrost.ir بانک اطلاعات تعمیرکاران لوازم خانگی کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست Telegram.me/defrostgrop باما همراه شوید لوله مویی و موارد استفاده آن  

متن کامل »

تعريف اصطلاحات رايج در صنعت تهويه وتبريد

تعريف اصطلاحات رايج در صنعت تهويه وتبريد سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست Telegram.me/defrostgrop باما همراه شوید   تعريف اصطلاحات رايج در صنعت تهويه وتبريد: 1- تبريد : مرحله ای است از رفع گرما از يک محيط يا يک جسم بمنظور کم کردن دمای آن و انتقال دادن گرمای فوق به فضا يا جسم ...

متن کامل »

جدول حد مطلوب و مجاز مواد شیمیایی و معدنی در آب استاندارد(آشامیدنی)

حد مجاز مواد شیمیایی و معدنی در آب آشامیدنی سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست Telegram.me/defrostgrop باما همراه شوید جدول حداکثر مقدار مطلوب و مجاز مواد شیمیایی و معدنی غیر رسمی در آب استاندارد نوع تركيب حداكثر مطلوب حداكثر مجاز کل مواد جامد محلول (TDS)a 1000 1500 سختی کل بر حسب CaCO3 200 *500 ...

متن کامل »

دستورالعمل نصب و چگونگی انتخاب و لوله کشی منابع انبساط

دستورالعمل نصب و چگونگی انتخاب و لوله کشی منابع انبساط سایت دیفراست www.defrost.ir بانک اطلاعات تعمیرکاران لوازم خانگی کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست Telegram.me/defrostgrop باما همراه شوید بایدها و نبایدهای منابع انبساط (2)

متن کامل »

کتابچه راهنمای طراحی و اجرای دودکش پکیج های شوفاژدیواری بوتان

کتابچه راهنمای طراحی و اجرای دودکش پکیج های شوفاژدیواری فن دار محفظه باز و بسته بوتان سایت دیفراست www.defrost.ir بانک اطلاعات تعمیرکاران لوازم خانگی کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست Telegram.me/defrostgrop باما همراه شوید راهنمای طراحی دودکش پکیج های بوتان  

متن کامل »

جدول دما و فشار(برحسب PSIG ودرجه سانتیگراد)برای انواع گازهای مبرد

جدول دما و فشار(برحسب PSIG ودرجه سانتیگراد)برای انواع گازهای مبرد سایت دیفراست www.defrost.ir بانک اطلاعات تعمیرکاران لوازم خانگی کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست Telegram.me/defrostgrop باما همراه شوید جدول دما و فشاربرای گازهای مبرد مختلف

متن کامل »

جدول تبدیل واحد

جدول تبدیل واحد سایت دیفراست www.defrost.ir بانک اطلاعات تعمیرکاران لوازم خانگی کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست Telegram.me/defrostgrop باما همراه شوید       جدول تبدیل واحدهای مهم و کاربردی × 0.0980665 TO MILI BAR WATER COLUMN × 0.4136677790 TO MILI METR WATER COLUMN × 10.197162129 TO WATER COLUMN MILI BAR × 0.1 TO K PASCAL MILI BAR × 100 TO ...

متن کامل »

کاتالوگ راهنمای آشنایی با مفهوم سوپرهیت شدن و روشهای اندازه گیری سوپرهیت و سابکولینگ

کاتالوگ راهنمای آشنایی با مفهوم سوپرهیت شدن و روشهای اندازه گیری سوپرهیت و سابکولینگ سایت دیفراست www.defrost.ir بانک اطلاعات تعمیرکاران لوازم خانگی کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست Telegram.me/defrostgrop باما همراه شوید آشنایی با مفهوم سوپرهیت و روشهای اندازه گیری آن

متن کامل »

کاتالوگ راهنمای آشنایی باساختمان کولرهای گازی وتعمیرات آن

کاتالوگ راهنمای معرفی اجزاء الکتریکی و مکانیکی کولرهای گازی وعیب یابی و تعمیرات آن سایت دیفراست www.defrost.ir بانک اطلاعات تعمیرکاران لوازم خانگی کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست Telegram.me/defrostgrop باما همراه شوید آشنایی با ساختمان کولرهای گازی و تعمیرات آن  

متن کامل »