جدول روغن ها و مبردهای مورد استفاده در کمپرسورهای کوپلند

سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی

برای عضویت در کانال تلگرام ما ؛ روی نوشته زیر کلیک نمایید

(کافی است برنامه ی تلگرام را روی کامپیوتر خود نصب نمایید تا با کلیک روی نوشته ی زیر مستقیما به کانال تلگرام ما بپیوندید)

کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست

 

روغن ها و مبردهای تایید شده توسط شرکت امرسان جهت استفاده در کمپرسورهای کوپلند:

Lubricant choices

Application

similar to

Class*

Refrigerant

 

alternate #2

alternate #1

preferred

New

Retrofit

 

AB & MIN

MIN

 

L,M

 

A1

CFC R-12

Ozone
depleting

POE – 32

AB & MIN

MIN

L,M

CFC R-502

POE – 32

AB & MIN

MIN

L,M,H

HCFC R-22

POE – 32

POE – 32 & MIN

AB & MIN

M,H

R-12

HCFC R-401 A

POE – 32

POE – 32 & MIN

AB & MIN

L,M

R-12

HCFC R-401 B

POE – 32

POE – 32 & MIN

AB & MIN

L,M

R-502

HCFC R-402 A

POE – 32

POE – 32 & MIN

AB & MIN

L,M

R-502

HCFC R-402 B

POE – 32

POE – 32 & MIN

AB & MIN

L,M

R-502

 HCFC R-408 A 

POE – 32

POE – 32 & MIN

AB & MIN

L,M

R-12

HCFC R-409 A

   

POE – 32

M,H

M,H

R-12

HFC R-134 a

Non – Ozone

depleting

POE – 32

L,M

L,M

R-502

HFC R-404 A

POE – 32

L,M

L,M

R-502

HFC R-507

POE – 32

L,M

L,M

R-22

HFC R-407 A 

POE – 32

L,M,H

L,M,H

R-22

 HFC R-407 C 

POE – 32

L,M

L,M

R-22

HFC R-407 F

POE – 32

L,M

L,M

R-22 / R-404A

R-448 A

POE – 32

L,M

L,M

R-22 / R-404A

R-449 A

POE – 32

M,H

M,H

R-12 / R-134a

R-450 A

POE – 32

M,H

M,H

R-12 / R-134A

R-513 A

POE – 32

Discus = L,M 

Scroll = M,H

   

 HFC R-410 A 

AB

MIN

POE – 32

 

L,M

R-22

HFC R-422 A/D

   

POE – 32

L,M

R-22

HFC R-427 A

AB

MIN

POE – 32

L,M

R-22

HFC R-438 A

   

PAG

Cryogenic

   

R-704 helium 

POE – 68

POE – 68

Sub – critical

Trans – critical

R-744 CO2

POE – 22

POE – 32

L,M

A3

R-290 Propane

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*