جدول انواع کنتاکتورها و کاربرد آنها

♦ سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی ♦

 

 

 

 

 

نوع جریان

استاندارد و طبقه بندی کنتاکتور

موارد استفاده

AC

AC1

بار اهمی – بار غیراندکتیو یا با اندکتیویته ی ضعیف – گرمکن برقی با ضریب توان حدود cosΦ=0/95

AC2

برای راه اندازی موتورهای آسنکرون روتور سیم پیچی، بدون ترمز جریان مخالف، جریان راه اندازی بستگی به مقاومت مدار روتور دارد.

AC2′

برای راه اندازی موتور آسنکرون روتور سیم پیچی با ترمز جریان مخالف

AC3

برای راه اندازی موتور آسنکرون روتور قفسه ای – هنگام قطع جریان نامی از تیغه های کنتاکتور عبور میکند، تحمل جریان راه اندازی 5 تا 7 برابر جریان نامی

AC4

برای راه اندازی موتور آسنکرون روتور قفسه ای -به کار بردن ترمز جریان مخالف تغییر جهت گردش الکتروموتور روتور قفسه ای – تعداد دفعات قطع و وصل زیاد در فواصل زمانی اندک

AC11

کنتاکتور کمکی – کنتاکتور فرمان بدون داشتن کنتاکت قدرت (کوبل مغناطیسی) – استفاده فقط در مدار فرمان

DC

DC1

بار اهمی – بار غیراندکتیو یا با اندکتیویته ی ضعیف – گرمکن برقی

DC2

راه اندازی موتور شنت – قطع کردن موتور هنگام کار

DC3

برای راه اندازی موتور شنت با تعداد دفعات قطع و وصل زیاد در فواصل زمانی اندک – مدار ترمز

DC4

راه اندازی موتور سری – قطع موتور هنگام کار

DC5

راه اندازی موتور سری با تعداد دفعات قطع و وصل زیاد، در فواصل زمانی اندک – تغییر جهت گردش موتور – مدار ترمز

DC11

کنتاکتور کمکی – کنتاکتور فرمان – کوبل مغناطیسی

 

===============================================================

کلمات کلیدی :

انواع کنتاکتور , کاربرد انواع کنتاکتور , نوع جریان کنتاکتورها , طبقه بندی انواع کنتاکتورها , موارد استفاده و کاربردهای انواع کنتاکتور

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*