اطلاعاتی در رابطه با مشخصات کلی گازها ومبرد های یخچال

مشخصات کلی گازها ومبرد های یخچال

سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی

R 401 A 

روغن مناسب : معدنی  ، الکل بنزن ، پلی استر

جایگزین R12

متوسط نقطه جوش :   33- درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر

کاربرد : R22 / R152 / R124

درصد : (34 / 13 / 53 ) %

HCFC

==========================================================

R 401 B

روغن مناسب : معدنی  ، الکل بنزن ، پلی استر

جایگزین R12

متوسط نقطه جوش : 35- درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر

کاربرد : R22 / R152 / R124 

درصد : ( 28 / 11 / 61 ) %

HCFC

==========================================================

R 401 C

روغن مناسب : معدنی  ، الکل بنزن ، پلی استر

جایگزین R12

متوسط نقطه جوش : 23- درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر

کاربرد : R22 / R 124 / R152

درصد : (15 / 52 / 33 ) %

HCFC

==========================================================

R 404 A 

روغن مناسب : پلی استر

جایگزین : R 502  

متوسط نقطه جوش : 46 – درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر

کاربرد : R125 / R143 / R134

درصد : ( 4 / 52 / 44 ) %

HFC

==========================================================

R 406 A

روغن مناسب : الکل بنزن ، پلی استر

جایگزین : R 12

متوسط نقطه جوش :33- درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر

کاربرد : R22 / R142 / R600 

درصد : ( 4 / 41 / 55 ) %

HCFC

==========================================================

R 407 A

روغن مناسب : پلی استر

جایگزین : R 12

متوسط نقطه جوش : 46 – درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر

کاربرد : R32 / R125 / R 134

درصد : ( 40 / 40 / 20 ) %

HFC

==========================================================

R 407 B

روغن مناسب : پلی استر

جایگزین : R502 / R12

متوسط نقطه جوش : 48 – درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر

کاربرد : R32 / R125 / R134

درصد : ( 20 / 70 / 10 ) %

HFC

==========================================================

 R 407 C

روغن مناسب : پلی استر

جایگزین : R22

متوسط نقطه جوش : 44 – درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر

کاربرد :  R32 / R125 / R134

درصد : ( 52 /25 / 23 ) %

HFC

==========================================================

R 11

روغن مناسب : معدنی  ، الکل بنزن

نقطه جوش : 24+ درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر 

CFC

==========================================================

R 12

روغن مناسب : معدنی  ، الکل بنزن

دمای اواپراتور : زیاد ، متوسط

نقطه جوش : 30- درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر 

CFC

==========================================================

R 22

روغن مناسب : معدنی  ، الکل بنزن ، پلی استر

دمای اواپراتور : زیاد ، متوسط

نقطه جوش : 41 – درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر 

HCFC

==========================================================

R 134 a

روغن مناسب :  پلی استر ، 

جایگزین : R12

نقطه جوش : 26- درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر  

HFC 

==========================================================

R 600 a

روغن مناسب : معدنی  ، الکل بنزن

دمای اواپراتور : زیاد

نقطه جوش : 12- درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر  

HC

==========================================================

R 717

روغن مناسب : معدنی ، پلی استر 

دمای اواپراتور : متوسط ، کم

نقطه جوش : 33- درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر   

NH3

==========================================================

R 744

روغن مناسب : معدنی ، پلی استر 

دمای اواپراتور : زیاد

نقطه تصعید : 78- درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر    

Co2

یک نظر

  1. دمت گرم داش.(بالای 100 درجه گرم!!!!)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*