مژده ... به اطلاع کاربران گرامی سایت دیفراست می رساند، که به زودی در این سایت ، فروشگاه اینترنتی دیفراست یدک آغاز به کار میکند ... مژده

اطلاعاتی در رابطه با مشخصات کلی گازها ومبرد های یخچال

مشخصات کلی گازها ومبرد های یخچال

سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی

R 401 A 

روغن مناسب : معدنی  ، الکل بنزن ، پلی استر

جایگزین R12

متوسط نقطه جوش :   33- درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر

کاربرد : R22 / R152 / R124

درصد : (34 / 13 / 53 ) %

HCFC

===============================================================================================

R 401 B

روغن مناسب : معدنی  ، الکل بنزن ، پلی استر

جایگزین R12

متوسط نقطه جوش : 35- درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر

کاربرد : R22 / R152 / R124 

درصد : ( 28 / 11 / 61 ) %

HCFC

==============================================================================================

R 401 C

روغن مناسب : معدنی  ، الکل بنزن ، پلی استر

جایگزین R12

متوسط نقطه جوش : 23- درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر

کاربرد : R22 / R 124 / R152

درصد : (15 / 52 / 33 ) %

HCFC

==============================================================================================

R 404 A 

روغن مناسب : پلی استر

جایگزین : R 502  

متوسط نقطه جوش : 46 – درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر

کاربرد : R125 / R143 / R134

درصد : ( 4 / 52 / 44 ) %

HFC

==============================================================================================

R 406 A

روغن مناسب : الکل بنزن ، پلی استر

جایگزین : R 12

متوسط نقطه جوش :33- درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر

کاربرد : R22 / R142 / R600 

درصد : ( 4 / 41 / 55 ) %

HCFC

==============================================================================================

R 407 A

روغن مناسب : پلی استر

جایگزین : R 12

متوسط نقطه جوش : 46 – درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر

کاربرد : R32 / R125 / R 134

درصد : ( 40 / 40 / 20 ) %

HFC

==============================================================================================

R 407 B

روغن مناسب : پلی استر

جایگزین : R502 / R12

متوسط نقطه جوش : 48 – درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر

کاربرد : R32 / R125 / R134

درصد : ( 20 / 70 / 10 ) %

HFC

==============================================================================================

 R 407 C

روغن مناسب : پلی استر

جایگزین : R22

متوسط نقطه جوش : 44 – درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر

کاربرد :  R32 / R125 / R134

درصد : ( 52 /25 / 23 ) %

HFC

==============================================================================================

R 11

روغن مناسب : معدنی  ، الکل بنزن

نقطه جوش : 24+ درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر 

CFC

=============================================================================================

R 12

روغن مناسب : معدنی  ، الکل بنزن

دمای اواپراتور : زیاد ، متوسط

نقطه جوش : 30- درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر 

CFC

==============================================================================================

R 22

روغن مناسب : معدنی  ، الکل بنزن ، پلی استر

دمای اواپراتور : زیاد ، متوسط

نقطه جوش : 41 – درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر 

HCFC

=============================================================================================

R 134 a

روغن مناسب :  پلی استر ، 

جایگزین : R12

نقطه جوش : 26- درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر  

HFC 

=====================================================================================

R 600 a

روغن مناسب : معدنی  ، الکل بنزن

دمای اواپراتور : زیاد

نقطه جوش : 12- درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر  

HC

=============================================================================================

R 717

روغن مناسب : معدنی ، پلی استر 

دمای اواپراتور : متوسط ، کم

نقطه جوش : 33- درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر   

NH3

==============================================================================================

R 744

روغن مناسب : معدنی ، پلی استر 

دمای اواپراتور : زیاد

نقطه تصعید : 78- درجه سانتی گراد در فشار 1 اتمسفر    

Co2

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*