ارورهای کولرگازی سامسونگ مدل (Mirage (50 Kbtu

ارورهای کولرگازی سامسونگ مدل (Mirage (50 Kbtu

سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی

INDOOR ERROR

www.defrost.ir

کد خطا

شرح خطا

E1 01 خطای ارتباط بین یونیت داخلی و یونیت خارجی

www.defrost.ir

E1 21 خطای سنسورمحیطی یونیت داخلی
E1 22 خطای سنسور لوله ورودی اواپراتور

www.defrost.ir

E1 54 خطای موتور فن یونیت داخلی
E1 62 خطای EEPROM ( کد وارد شود ودرنهایت برد داخلی تعویض شود)

www.defrost.ir

E1 63 دستگاه نیاز به کد دارد
E4 25 ایراد دربرق ورودی 3 فاز – جابه جایی فازها یا قطعی یک فاز

www.defrost.ir

♦ برای دانلود رایگان فایل pdf این صفحه کلیک کنید ♦

دریافت فایل

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*