آرشیو برچسب: موارد استفاده و کاربردهای انواع کنتاکتور

جدول انواع کنتاکتورها و کاربرد آنها

♦ سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی ♦           نوع جریان استاندارد و طبقه بندی کنتاکتور موارد استفاده AC AC1 بار اهمی – بار غیراندکتیو یا با اندکتیویته ی ضعیف – گرمکن برقی با ضریب توان حدود cosΦ=0/95 AC2 برای راه اندازی موتورهای آسنکرون روتور سیم پیچی، بدون ترمز جریان مخالف، جریان راه اندازی بستگی ...

متن کامل »