آرشیو برچسب: ارور یخچال فریزر پارس .علت خطای سرویس یخچال فریزر پارس .علت ارور یخچال فریزر پارس .نمایش ارور یخچال فریزر پارس .علت خرابی یخچال پارس .علت ارور و خطای تعمیر یخچال پارس .نشان خطای یخچال پارس .

پیغام های نمایشگر برد کنترل یخچال فریزر پارس

سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی پیغام های نمایشگر برد کنترل یخچال فریزر پارس پیغام AF : نشان دهنده خرابی ویا قطعی سنسور دمای محیط یخچال ویا خرابی برد کنترل. پیغام EF : نشان دهنده خرابی ویا قطعی سنسور داخل اواپراتور یخچال ویا خرابی برد کنترل. پیغام FF : نشان دهنده خرابی ویا قطعی سنسور دمای فریزر ویا خرابی ...

متن کامل »