لیست کدخطاهای ظرفشویی های بوشBOSCH Dishwasher error code

لیست کدخطاهای ماشین ظرفشویی های بوش BOSCH Dishwasher error code سایت www.defrost.ir مرجع ارورهای لوازم خانگی عنوان دستگاه                                     کدخطا                        شرح خطا ظرفشویی بوش                                    E30                        ولتاژبرق 290 _ مگنت روی درب چک شود ظرفشویی بوش                                    E31                        ارسال به تهران ظرفشویی بوش                                    E32                        ارسال به تهران ظرفشویی بوش                                   EE01                     قبل زدن ...

متن کامل »

لیست کد خطاهای یخچال فریزر های ساید بوش

سایت دیفراست دات ای ار www.defrost.ir مرجع ارورهای لوازم خانگی لیست کد خطاهای یخچال های ساید بای ساید بوش عنوان دستگاه                              کد خطا                                    شرح خطا سایدبای ساید بوش                          d1                                    سنسور دیفراست ایراد دارد سایدبای ساید بوش                           df                                    کلید درب فریزر سایدبای سایدبوش                            dr                                   کلید درب یخچال ایراد دارد سایدبای ساید بوش                           e1                                  سنسوریخساز ایراد دارد سایدبای ساید بوش                           ea                                  ...

متن کامل »