ارور های یخچال فریزر هیمالیا

لیست خطاهای یخچال فریزر هیمالیا ارور فریزر هیمالیا www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی F1            =   وجود مشکل در سنسور داخل کابین فریزر F2            =   اتصالی سنسور داخل کابین فریزر F3            =   وجود اشکال در سنسور اوپراتور F4            =  اتصالی سنسور اوپراتور F5           =  کمبود سرما کد خطا شرح خطا F1 وجود مشکل در سنسور داخل کابین فریزر F2 اتصالی سنسور ...

متن کامل »

پیغام های نمایشگر برد کنترل

راهنمای پیغام های نمایشگر برد کنترل یخچال پیغام AF: نشان دهنده خرابی یا قطعی سنسور دمای محیط یخچال ویا خرابی برد کنترل پیغام EF: نشان دهنده خرابی ویا قطعی سنسور داخل اوپراتور داخل یخچال یا خرابی برد کنترل پیغام FF: نشان دهنده خرابی ویا قطعی سنسور دمای فریزر یا خرابی برد کنترل پیغامHI: نشان دهنده دمای بالای 24 در داخل ...

متن کامل »