پکیج ایران رادیاتور

ارورهای پکیج ایران رادیاتور مدل ELEXIA

کدخطاهای پکیج ایران رادیاتور مدل ELEXIA سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست Telegram.me/defrostgrop باما همراه شوید   مفهوم کد خطا مدل کد خطا 80 70 60 50 40 30 فعال شدن کلید حرارتی 105 درجه سانتیگراد (کلید حد) defrost.ir CF • افزایش بیش از حد دما به بیش از 85 و کمتر از 105 ...

متن کامل »

ارورهای پکیج ایران رادیاتور

خطاهای پکیج ایران رادیاتور یا باکسی سایت دیفراست www.defrost.irمرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست Telegram.me/defrostgrop باما همراه شوید   کد خطا شرح خطا اقدام لازم جهت اصلاح خطا E01 خطای فشار گاز defrost.ir ولوم را حداقل2 ثانیه روی R بگذارید و درصورت عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید: بررسی جریان گازوباز بودن شیردستی گاز قبل ...

متن کامل »

چشمک زن شدن LEDهای نشانگردما پکیج ایران رادیاتور مدل B24CF/B24FF/BM24CF/Bm24FF

خطاهای پکیج ایران رادیاتور مدل B24CF/B24FF/BM24CF/Bm24FF سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست Telegram.me/defrostgrop باما همراه شوید   مفهوم کد خطا کد خطا 80 70 60 50 40 30 برد الکترونیکی معیوب است defrost.ir • • فعال شدن کلید حرارتی 105 درجه سانتیگراد (کلید حد) • افزایش دمای مدار گرمایش به بیش از 89 و ...

متن کامل »

عیب یابی و رفع عیب پکیج شوفاژدیواری ایران رادیاتورمدل (CF , FF )

کدخطاهای پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست Telegram.me/defrostgrop باما همراه شوید   شرح عیب پکیج CF , FF) L24 ) کد عیب یابی مدل پکیج کد عیب پرشرسوئیچ آب در وضعیت قطع میباشد (مدار آن باز است) defrost.ir CF , FF E1 عیب یابی (یون) حین کار defrost.ir CF ...

متن کامل »

عیب یابی و رفع عیب پکیج شوفاژدیواری ایران رادیاتور

کد خطا و شرح خطاهای پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست Telegram.me/defrostgrop باما همراه شوید   شرح عیب پکیج  CF , FF ) B , M , E ) کد عیب یابی 80 70 60 50 40 30 خرابی برد کنترل defrost.ir ⊗ ⊗ باز شدن ترموستات ایمنی 105 ...

متن کامل »

شرح عیب یابی پکیج ایران رادیاتور مدل M, B, E

شرح عیب یابی پکیج ایران رادیاتور مدل M, B, E سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی شرح عیب پکیج M, B, E 80 70 60 50 40 30 خرابی برد کنترل * * فعال شدن ترموستات ایمنی 105 * افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از 89 درجه * سنسور شعله ( یون ) * * عملکرد ضد یخ زدگی ...

متن کامل »

ارورهای پکیج ایران رادیاتور مدل E و M

ارورهای پکیج ایران رادیاتور مدل E و M سایت دیفراست www.defrost.irمرجع تعمیرکاران لوازم خانگی عیب کد عیب یابی 80 70 60 50 40 30 خرابی برد کنترل                    www. defrost.ir Ο Ο Ο Ο • • بازشدن ترموستات ایمنی (105 درجه ) • Ο Ο Ο Ο Ο افزایش حرارت مبدل اولیه ...

متن کامل »

کد خطاهای پکیج ایران رادیاتور مدل آنالوگ و دیجیتال

کد خطاهای پکیج ایران رادیاتور مدل آنالوگ سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کد خطاهای پکیج ایران رادیاتور مدل آنالوگ کد خطا شرح خطا 30،40 مشکل داخلی برد 40،60،80 یا 40،60،70 مشکل فن یا سوئیچ ایمنی دودکش 40،70 کم بودن آب داخل دستگاه 40،70،80 دمابالای 105 درجه سنسور حد عمل کرده 50،60 یا 50،70،80 NTC مدار شوفاژ معیوب است ...

متن کامل »