ظرفشویی سامسونگ

ارورهای ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل ST151

  ارورهای ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل ST151  سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی  کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست Telegram.me/defrostgrop باما همراه شوید     کد خطا شرح خطا dr خطای درب defrost.ir E2 خطای ورودی آب E3 خطای تخلیه آب defrost.ir E4 خطای تامین آبگرم F1 خطای میزان آبگیری defrost.ir F3 خطای نشتی F4 خطای دمای بالا defrost.ir F5 ...

متن کامل »

ارورهای ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل D149

ارورهای ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل D149 سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی  کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست Telegram.me/defrostgrop باما همراه شوید   کد خطا شرح خطا 4E خطای آبگیری defrost.ir 4E – 1 خطای دمای بالای آب ورودی 5E خطای سیستم تخلیه آب defrost.ir PE خطای دورسنج موتور ( تاکو ) TE خطای سنسور دما defrost.ir HE – 1 ...

متن کامل »

ارورهای ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل D148

ارورهای ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل D148 سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی  کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست Telegram.me/defrostgrop باما همراه شوید   کد خطا شرح خطا d01 شیر برقی defrost.ir d02 پمپ تخلیه D03 خشک کن و گرمسازی هیتر defrost.ir D04 ترمیستور D05 پمپ جریان کمی میکشد defrost.ir D06 پمپ جریان زیاد میکشد D07 نشتی اب defrost.ir D08 خطای ...

متن کامل »

ارورهای ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل D147

ارورهای ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل D147 سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی  کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست Telegram.me/defrostgrop باما همراه شوید   کد خطا شرح خطا 4E خطای ابگیری defrost.ir 4E – 1 خطای دمای آب ( گرمایش بیش از حد ) 5E خطای تخلیه آب defrost.ir PE خطای دورسنج موتور TE خطای سنسور دما defrost.ir HE – 1 ...

متن کامل »

ارورهای ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل D146

ارورهای ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل D146 سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی  کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست Telegram.me/defrostgrop باما همراه شوید   کد خطا شرح خطا dr خطای درب defrost.ir E2 خطای ورودی آب E3 خطای تاخیر آبگیری defrost.ir E4 خطای تامین آبگرم F1 خطای جزیان سنج آب defrost.ir F3 خطای نشت آب F4 خطای دمای زیاد آب defrost.ir ...

متن کامل »

ارورهای ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل D162

لیست خطاهای  ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل D162 سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کد خطا                                             شرح خطا  4E                                                                 خطای آبگیری 5E                                                                  خطای سیستم تخلیه آب PE                                                                  خطای موتور سنکرون (Motor Gear ) tE                                                                   خطای سنسور دما HE                                                                  خطای هیتر HE-1                                                               خطای سیستم گرمایشی (هیتر یا ترمیستور) (گرمایش بیش از حد آب) BE-2                                                               خطای اتصال کلیدها ————————————————سایت دیفراست دات آی ...

متن کامل »

ارورهای ماشین ظرفشویی سامسونگ

www.defrost.irمرجع ارورها و سرویس منوالهای لوازم خانگی لیست کد خطاهای ماشین ظرفشویی سامسونگ DISH WASHER ERRORS  خطاهای ماشین ظرفشویی مدل D146 کدخطا       شرح خطا dr  خطای درب آب E2 خطای ورودی آب E3 خطای تاخیرآبگیری E4 خطای تامین آب گرم F1   خطای جریان سنج آب F3 خطای نشت آب F4     خطای دمای زیاد آب F5 ...

متن کامل »