اطلاعات فنی کمپرسورها

مشخصات کمپرسور بریستول بسته با برق تک فاز230 -208 V/50HZ

مشخصات کمپرسور بریستول بسته با برق تک فاز230 -208 V/50HZ سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی تعدادسیلندر میزان روغن (CC) آمپراستارت آمپرنامی BTU/HR مدل کمپرسور 2 www.defrost.ir 1180 42 www.defrost.ir 6.1 13.000 www.defrost.ir H23B153ABL 2 1180 50 7.0 14.200 H23B173ABL 2 1180 56 8.8 17.900 H23B213ABL 2 1180 www.defrost.ir 56 8.9 www.defrost.ir 18.750 H23B223ABL www.defrost.ir 2 1180 TBD TBD ...

متن کامل »

جدول مشخصات کمپرسوربریستول بسته بابرق تک فاز 220-240 V/50HZ

جدول مشخصات کمپرسوربریستول بسته بابرق تک فاز 220-240 V/50HZ سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع نعمیرکاران لوازم خانگی تعداد سیلندر مقدار روغن آمپراستارت (CC) آمپرنامی BTU/HR مدل کمپرسور 2 1180 www.defrost.ir 40 6.4 www.defrost.ir 12.600 H23B15ABH www.defrost.ir 2 1180 40 6.9 14.000 H23B173ABH 2 1180 53 7.3 15.000 H23B193ABK 2 1180 53 8.0 16.600 H23B203ABK 2 www.defrost.ir 1180 53 www.defrost.ir 9.2 19.200 ...

متن کامل »

جدول مشخصات کمپرسورهای تکامسه

جدول مشخصات کمپرسورهای تکامسه سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی آمپر نامی www.defrost.ir BTU / HR مدل www.defrost.ir 10.5 15800 AB5519F 11.1 17250 www.defrost.ir AB5520F 12 18300 AB5522F 12.2 20000 AB5524F 6 10420 AB5513G 8 12900 AB5515G 8 www.defrost.ir 14200 AB5517G www.defrost.ir 10 15830 AB5519G 10.8 17300 AB5520G 11.5 18330 AB5522G 6.3 11300 Aw5513E 7.2 13500 www.defrost.ir Aw5515E 7.6 ...

متن کامل »

مشخصات کمپرسور توری توشیبا

جدول مشخصات کمپرسور توری توشیبا سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی آمپراستارت www.defrost.ir آمپرنامی ولتاژ www.defrost.ir کاربرد ظرفیت BUT / hr www.defrost.ir مدل کمپرسور 22.5 4.1 220/440-1 AC/HP 9,300 PH112X2-4KU 30.0 5.7 220/440-1 AC/HP 11,600 PH142X2-4KU 40.0 6.5 220/440-1 AC/HP 12,900 PH160X2-4LU 46.0 8.7 www.defrost.ir 220/440-1 AC/HP www.defrost.ir 19,300 PH230X3-4LU www.defrost.ir

متن کامل »

مشخصات کمپرسور تکامسه پیستونی سری AW

جدول مشخصات کمپرسور تکامسه پیستونی سری AW سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی آمپر استارت آمپر نامی ولتاز کاربرد ظرفیت BUT/ hr مدل کمپرسور 45.0 51.0 51.0 54.0   7.7 9.4 8.7 9.7 www.defrost.ir 220/240-1 220/240-1 220/240-1 220/240-1 AC / HP AC / HP AC / HP AC / HP www.defrost.ir 15,700 18,200 18,300 20,650 AWG5519EVA AW5522E AWG5522EVA AW5524E ...

متن کامل »

مشخصات کمپرسور پیستونی تکامسه سری AJ

جدول مشخصات کمپرسور پیستونی تکامسه سری AJ سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی آمپراستارت آمپرنامی ولتاژ کاربرد ظرفیت BTU / hr مدل کمپرسور 39.0 39.0 www.defrost.ir 8.0 8.0 220/240-1 220/240-1 www.defrost.ir A / C A / C 12,500 12,500 www.defrost.ir AJ5515F AJ5515F 51.0 51.0 51.0 51.0   10.2 11.0 11.3 11.3 www.defrost.ir 220/240-1 220/240-1 220/240-1 220/240-1 A/C A/C A/C ...

متن کامل »

مشخصات کمپرسورهای تکامسه

کمپرسور تکامسه پیستونی سری AK سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی آمپر استارت آمپر نامی ولتاژ کاربرد ظرفیت BTU / hr مدل کمپرسور www.defrost.ir 21.2 25.6  31.0 26.3 4.0 5.2 6.0 4.8 220/240-1 220/240-1  220/240-1 220/240-1 www.defrost.ir HP HP HP HP 6,900 8,300 www.defrost.ir 10,000 11,300 www.defrost.ir AK5483E AK5510E AK5512E  AK8513E

متن کامل »

دانلود اطلاعاتی درمورد علل خرابی کمپرسورهای رفت و برگشتی

اطالاعاتی در رابطه با  علل خرابی کمپرسورهای رفت و برگشتی سایت دیفراست WWW.DEFROST.IR بانک اطلاعات تعمیرکاران لوازم خانگی علل خرابی کمپرسورهای رفت و برگشتی4 علل خرابی کمپرسورهای رفت وبرگشتی 1 علل خرابی کمپرسورهای رفت و برگشتی 2 علل خرابی کمپرسورهای رفت وبرگشتی3

متن کامل »

دانلود اطلاعاتی درمورد کمپرسوهای یخچال فریزرهای تک

راهنمای کمپرسوهای یخچال فریزرهای تک Erased_PDFاطلاعات کمپرسور های تک کدهای کمپرسور هاتک قدرت های 1/3 و 1/2 و 3/4 اسب بخار HY 153 Y ————– اسب بخار 3/4 =430 وات  گاز R134a HY 131 Y —————اسب بخار 1/2 =380 وات گاز R134a        HY 94 YT —————اسب بخار 1/3 =280 وات گازR134a

متن کامل »