گروه تولیدی بازرگانی دیفراست ؛ عرضه مستقیم انواع قطعات یدکی لوازم خانگی به تمام شهرستان های ایران

ارورهای پکیج شوفاز دیواری

ارورهای پکیج ایران رادیاتور مدل E و M

ارورهای پکیج ایران رادیاتور مدل E و M سایت دیفراست www.defrost.irمرجع تعمیرکاران لوازم خانگی عیب کد عیب یابی 80 70 60 50 40 30 خرابی برد کنترل                    www. defrost.ir Ο Ο Ο Ο • • بازشدن ترموستات ایمنی (105 درجه ) • Ο Ο Ο Ο Ο افزایش حرارت مبدل اولیه ...

متن کامل »

ارورهای پکیج روکا مدل ویکتوریا

کد خطاهای پکیج روکا مدل ویکتوریا سایت دیفراست www.defrost.irمرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کد خطا شرح خطا 40-90 اشکال در سنسور آبگرم مصرفی www.defrost.ir 50-90 اشکال در سنسور شوفاژ ( حرارت مرکزی ) 60-90 اشکال در رله الکترونیکی 40-60-90 اشکال در مدار اطمینان ( * ) 50-60-90 ترموستات دمای بیش ازحد ( درزمان جرقه زدن ) www.defrost.ir 40-50-60-90 ترموستات دود ( ...

متن کامل »

کدخطاهای پکیج گلدیران، مرکوری، شوفاژکار، دئوترم، تاچی A

کدخطاهای پکیج گلدیران، مرکوری، شوفاژکار، دئوترم، تاچی A سایت دیفراستwww.defrost.irمرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کدخطا شرح خطا E1 نبودن گاز یا عدم تشخیص شعله E2 دما بالای 105 درجه سنسورحدعمل کرده است E3 مشکل فن یا سوئیچ ایمنی دودکش E4 کم بودن آب داخل دستگاه E6 سنسور آبگرم مصرفی معیوب است E7 سنسور رفت گرمایش معیوب است

متن کامل »

کد خطاهای پکیج ایساتیس و مکس الیت

کد خطاهای پکیج ایساتیس و مکس الیت سایت دیفراست www. defrost .ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کد خطا شرح خطا E0 خطای سنسور ورودی www.defrost.ir E1 کم بودن آب داخل دستگاه www.defrost.ir E2 نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله www.defrost.ir E3 سنسور رفت گرمایش معیوب است www.defrost.ir E4 سنسور آبگرم مصرفی معیوب است www.defrost.ir E6 مشکل فن یا دیفرانسیل هوا www.defrost.ir ...

متن کامل »

کد خطاهای پکیج ایران رادیاتور مدل آنالوگ و دیجیتال

کد خطاهای پکیج ایران رادیاتور مدل آنالوگ سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کد خطاهای پکیج ایران رادیاتور مدل آنالوگ کد خطا شرح خطا 30،40 مشکل داخلی برد 40،60،80 یا 40،60،70 مشکل فن یا سوئیچ ایمنی دودکش 40،70 کم بودن آب داخل دستگاه 40،70،80 دمابالای 105 درجه سنسور حد عمل کرده 50،60 یا 50،70،80 NTC مدار شوفاژ معیوب است ...

متن کامل »

ارور پکیج شوفاژ دیواری ایساتیس ISATICE gas boiler error

ارور های پکیج شوفاژ دیواری  ایساتیس مدل نیواستار www.defrost.ir بانک اطلاعات لوازم خانگی سیستم ایمنی: اگر پکیج در وضعیت ایمنی که در ذیل آمده قرارگیرد به شرح زیر عمل میکند. 1- خطای E1 ظاهر میشود =نبود آب کافی در مدار درصورتیکه پکیج در این وضعیت قرار گیرد، با بازکردن شیر پرکن زیر دستگاه فشار آب مدار را بین 0.6∼1.2 bar ...

متن کامل »

ارور پکیج گلدایران و پکیج مرکوری و پکیج شوفاژکار و دئوترم و پکیج تاچی A

ارورهای پکیج های دیوترم ، پکیج تاچی A ،پکیج گلد ایران ،پکیج مرکوری ،پکیج شوفاژ کار سایت WWW.DEFROST.IR  بانک اطلاعات رایگان لوازم خانگی E1= عدم تشخیص شعله E2= ترموستات حد عمل کرده است E3= پرشر سوییچ یا فن دودکش E4= فشار اب مدارگرمایش کم است E6= سنسور اب گرم مصرفی E7= سنسور رفت مدار گرمایش WWW.DEFROST.IR مرجع ارور پکیج ها ...

متن کامل »

ارور پکیج شوفاژدیواری پلونیس Error code Gas Boiler PELONIS

ارور و خطای پکیج شوفاژ دیواری پلونیس Gas Boiler PELONIS Error Code سایت www.defrost.ir  مرجع ارورها و خطاهای لوازم خانگی E1=فشار اب سیستم کم میباشد E2=خطای شعله E3= خطای دما در سیستم  گرمایش E4=خطای در سیستم بهداشتی E5= خطای سنسور E6=خطای فن دودکش یا پرشر سوییچ E7=خطای گرمای بیش از حد   کد خطا شرح خطا E1 فشار اب سیستم ...

متن کامل »