گروه تولیدی بازرگانی دیفراست ؛ عرضه مستقیم انواع قطعات یدکی لوازم خانگی به تمام شهرستان های ایران

ارور دستگاه ها و لوازم خانگی

ارورهای ماشین لباسشویی ویرپول

کدخطاهای ماشین لباسشویی ویرپول سایت دیفراست www.defrost.ir بانک اطلاعات تعمیرکاران لوازم خانگی شرح خطا www.defrost.ir کد خطا www.defrost.ir  No Watfr Inlet بدون آب ورودی FH www.defrost.ir Aquastop failure شکستAquastop FA Drain failure خطای  تخلیه www.defrost.ir FP NTC failure خطای NTC F5 www.defrost.ir Tachometer Failure    no motor movement detected   عدم سرعت سنج (بدون حرکتی تشخیص داده) F6 Triac short ...

متن کامل »

ارورماشین لباسشویی پاکشوما مدل ERROR Display Pakshoma – 8050FH

ارور لباسشویی پاکشوما مدل ERROR Display Pakshoma – 8050FH سایت دیفراست www.defrost.ir بانک اطلاعات تعمیرکاران لوازم خانگی شرح خطا www.defrost.ir خطا www.defrost.ir شیربرقی خراب است آب وارد ماشین نمیشود No inlet www.defrost.ir عدم تعادل www.defrost.ir Imbalance عدم تخلیه No drain www.defrost.ir هیدروستات خراب است ویا احتمالا شیر برقی و پمپ خراب است www.defrost.ir super normar hold میکرو سوئیچ خراب است ...

متن کامل »

ارورهای لباسشویی پاکشوما مدل ERROR Display Pak80130F

ارورهای لباسشویی پاکشوما مدل 80130F  سایت دیفراست www.defrost.ir بانک اطلاعات تعمیرکاران لوازم خانگی علت خطا شرح خطا  خطا خرابی شیر برقی  www.defrost.ir No Inlet Rinse Crease Wash خرابی پمپ تخلیه www.defrost.ir No Drain www.defrost.ir Pre Wash Time Save عدم تعادل  www.defrost.ir Im Balance   800 600 30 No Spin Rinse Hold خرابی هیتر   www.defrost.ir RinsetCreasecare www.defrost.ir    95°C 60 40 30 ...

متن کامل »

خطاهای یخچال ساید بای ساید LG

خطاهای یخچال ساید بای ساید LG سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کد خطا شرح خطا FS تست سنسور – چک کردن مسیر ارتباطی www.defrost.ir RS تست سنسور – چک کردن مسیر ارتباطی DS تست کنترل (ترموفیوز) چک کردن مسیر ارتباطی www.defrost.ir DHE تست کنترل – تست المنت – چک کردن مسیر ارتباطی FF تست فن اواپراتور www.defrost.ir CF ...

متن کامل »

ارورهای ماشن ظرفشویی LG

خطاهای ماشین ظرفشویی LG سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کد خطا شرح خطا راهنمای رفع خطا OE شلنگ تخلیه/فیلتر تخلیه/پمپ تخلیه www.defrost.ir _ FE آبگیری بیش از حد تکنسین www.defrost.ir IE کنترل ورودی آب www.defrost.ir شیر آب بسته است EI نشتی آب تکنسین www.defrost.ir HE دمای آب www.defrost.ir تکنسین TH ترمیستور تکنسین www.defrost.ir LE-CE تاخو موتور www.defrost.ir تکنسین

متن کامل »

خطاهای موجود در لباسشویی LG

خطاهای موجود در لباسشویی LG سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کد خطا شرح خطا راهنمای اولیه IE آبگیری نمیکند ورودی آب چک شود www.defrost.ir OE تخلیه آب انجام نمیشود www.defrost.ir پمپ تخلیه بازدید شود PE خرابی سنسور تنظیم سطح آب تکنسین (هیدروستات) www.defrost.ir FE آبگیری بیش ازحد www.defrost.ir تکنسین DE درب دستگاه بسته نمیشود بازدید درب www.defrost.ir TE ...

متن کامل »

ارورهای لباسشویی الکترولوکس

کدخطاهای ماشین لباسشویی الکترولوکس سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کد خطا شرح خطا E10 شیر آب بسته است www.defrost.ir E11 بسته بودن شیر آب E13 شیربرقی – پمپ تخلیه – هیدروستات – نشتی آب www.defrost.ir E20 فیلتر کثیف است و تخلیه به سختی صورت میگیرد E21 پمپ تخله – آب به سختی تخلیه میشود www.defrost.ir E23 پمپ تخلیه ...

متن کامل »