ارورهای یخچال فریزر و ساید

جدول ارورهای یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل HM12

جدول ارورهای یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل HM12 سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کدخطا شرح خطا 1E سنسور دمای فریزر 2E سنسور دمای یخچال 4E سنسور دیفراست فریزر 5E سنسور دیفراست یخچال 6E www.defrost.irسنسور محیط بیرون 7E سنسور دمای محفظه مجزای داخل یخچال 8E %

متن کامل »

ارورهای یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل French4

جدول ارورهای یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل French4  سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کد خطا شرح خطا 1E سنسور محیطی فریزر 2E سنسور محیطی یخچال 4E سنسور دیفراست فریزر 5E سنسور دیفراست یخچال 6E سنسور محیطی دمای اطراف 7E سنسور کشوی مجزا 13E سنسور رطوبت 14E خطای فن یخساز 15E سنسور محفظه یخساز 21E فن فریزر 22E ...

متن کامل »

جدول خطاهای یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدلRT79k

جدول ارورهای یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدلRT79k  سایت دیفراستWWW.DEFROST.IRمرجع تعمیرکاران لوازم خانگی   جدول ارورهای یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدلRT79k کدخطا شرح خطا توضیحات R – 1-b خطای سنسور دمای یخچال — F – 1- a خطای سنسور بیرونی ( محیطی ) — F – 1 -b خطای سنسور دمای فریزر — F – 1 -c خطای سنسور ...

متن کامل »

ارور های یخچال فریزر اسنوا کویینSNOWA refrigerator error codes

جدول ارور های یخچال فریزر اسنوا کویین SNOWA refrigerator error codes سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کد خطا مفهوم خطا www.defrost.ir F1 سرمایش ضعیف F2 خطای دیفراست F3 فن یخچال یا فریزر F4 فن کندانسور F6 سنسور اواپراتور F7 سنسور محیط بیرونی F8 قطع ارتباط بین دیسپلی و برد اصلی

متن کامل »

ارور یخچال فریزرهای الکترو استیلElectrosteel refrigerators error codes

لیست ارورهای یخچال های الکترواستیل سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی ارور یخچال فریزر الکترواستیل مدلESR24 کدخطا      تعریف خطا  www.defrost.ir دلیل خطا   www.defrost.ir     وضعیت دستگاه E1                    ایراد سنسور یخچال            *               قطعی یا خرابی سنسور یخچال         *           کارکرد دستگاه براساس اطلاعات قبلی توام بانمایش خطا ============================================================================================ E2                    ایراد سنسور فریزر               ...

متن کامل »

ارور یخچال های ساید بای ساید سامسونگ SAMSUNG side by side refrigerator Error codes

لیست ارورهای یخچال های ساید مدل Massimo سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کد خطا                                    شرح خطا 1E                                                       سنسور محیطی فریزر  2E                                                       سنسور محیطی یخچال 4E                                                       سنسور دیفراست فریزر 5E                                                       سنسور دیفراست ...

متن کامل »

پیغام های نمایشگر برد کنترل یخچال فریزر پارس

سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی پیغام های نمایشگر برد کنترل یخچال فریزر پارس پیغام AF : نشان دهنده خرابی ویا قطعی سنسور دمای محیط یخچال ویا خرابی برد کنترل. پیغام EF : نشان دهنده خرابی ویا قطعی سنسور داخل اواپراتور یخچال ویا خرابی برد کنترل. پیغام FF : نشان دهنده خرابی ویا قطعی سنسور دمای فریزر ویا خرابی ...

متن کامل »

ارورهای یخچال فریزر نوفراست سیلوان

www.defrost.irمرجع ارورها و سرویس منوالهای لوازم خانگی ارورهای یخچال فریزر نوفراست سیلوان www.defrost.ir D1 Er                    در یخچال تکی مربوط به سنسور دما میباشد. D3 Er                    درفریزر مربوط به سنسور دیفراست که به اواپراتور نصب شده میباشد. D2 Er                    درفریزر مربوط به سنسور دما که به بدنه نصب شده میباشد. D1 Er                    در یخچال فریزر مربوط به سنسور دمای یخچال میباشد. ...

متن کامل »