ارورهای یخچال فریزر و ساید

ارورهای یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل French4

جدول ارورهای یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل French4  سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کد خطا شرح خطا 1E سنسور محیطی فریزر 2E سنسور محیطی یخچال 4E سنسور دیفراست فریزر 5E سنسور دیفراست یخچال 6E سنسور محیطی دمای اطراف 7E سنسور کشوی مجزا 13E سنسور رطوبت 14E خطای فن یخساز 15E سنسور محفظه یخساز 21E فن فریزر 22E ...

متن کامل »

جدول خطاهای یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدلRT79k

جدول ارورهای یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدلRT79k  سایت دیفراستWWW.DEFROST.IRمرجع تعمیرکاران لوازم خانگی   جدول ارورهای یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدلRT79k کدخطا شرح خطا توضیحات R – 1-b خطای سنسور دمای یخچال — F – 1- a خطای سنسور بیرونی ( محیطی ) — F – 1 -b خطای سنسور دمای فریزر — F – 1 -c خطای سنسور ...

متن کامل »

ارور یخچال های ساید بای ساید سامسونگ SAMSUNG side by side refrigerator Error codes

لیست ارورهای یخچال های ساید مدل Massimo سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کد خطا                                    شرح خطا 1E                                                       سنسور محیطی فریزر  2E                                                       سنسور محیطی یخچال 4E                                                       سنسور دیفراست فریزر 5E                                                       سنسور دیفراست ...

متن کامل »

ارورهای یخچال فریزر نوفراست سیلوان

www.defrost.irمرجع ارورها و سرویس منوالهای لوازم خانگی ارورهای یخچال فریزر نوفراست سیلوان www.defrost.ir D1 Er                    در یخچال تکی مربوط به سنسور دما میباشد. D3 Er                    درفریزر مربوط به سنسور دیفراست که به اواپراتور نصب شده میباشد. D2 Er                    درفریزر مربوط به سنسور دما که به بدنه نصب شده میباشد. D1 Er                    در یخچال فریزر مربوط به سنسور دمای یخچال میباشد. ...

متن کامل »

ارور های یخچال فریزر هیمالیا

لیست خطاهای یخچال فریزر هیمالیا ارور فریزر هیمالیا www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی F1            =   وجود مشکل در سنسور داخل کابین فریزر F2            =   اتصالی سنسور داخل کابین فریزر F3            =   وجود اشکال در سنسور اوپراتور F4            =  اتصالی سنسور اوپراتور F5           =  کمبود سرما کد خطا شرح خطا F1 وجود مشکل در سنسور داخل کابین فریزر F2 اتصالی سنسور ...

متن کامل »

ارور یخچال ساید بای ساید ال جی LG Side by Side

 سایت www.defrost.ir  مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی ارور و خطای یخچال ساید بای ساید ال جی www.defrost.ir fS=   سنسور فریزر rS=   سنسور یخچال dS=  سنسور دیفراست dH=  دیفراست ضعیف FF=  فن فریزر CF=  فن کندانسور CO=  خطای ارتباطی  سایت www.defrost.ir  مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کد خطا شرح خطا fS سنسور فریزر rS سنسور یخچال dS سنسور دیفراست dH دیفراست ضعیف ...

متن کامل »

ارور یخچال فریزر بکو Beko Refrigerator

www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی ارور و خطای یخچال فریزر بکو E0=سنسور فریزر E1= سنسور دیفراست فریزر E3= سنسور یخچال E4=هیتر المنت دیفراست E8=یخساز و یا سنسور یخساز E9=یخساز ایراد دارد   کد خطا شرح خطا E0 سنسور فریزر E1 سنسور دیفراست فریزر E3 سنسور یخچال E4 هیتر المنت دیفراست E8 یخساز و یا سنسور یخساز E9 یخساز ایراد دارد ...

متن کامل »

ارور یخچال فریزر بکو Refrigerator Beko Error Code

www.defrost.ir مرجع ارورهای لوازم خانگی ارور های یخچال فریزر بکو E0=خطای سنسور فریزر E1=خطای سنسور دیفراست فریزر E3=خطای سنسور یخچال E4=خطای هیتر المنت دیفراست E8=خطای یخساز یا سنسور یخساز E9=خطای دستگاه یخساز  WWW.DEFROST.IR     کد خطا شرح خطا E0 خطای سنسور فریزر E1 خطای سنسور دیفراست فریزر E3 خطای سنسور یخچال E4 خطای هیتر المنت دیفراست E8 خطای یخساز ...

متن کامل »