ارورهای یخچال فریز دوو

ارورهای یخچال فریزر دوو

سایت دیفراست www.defrost.ir بانک اطلاعات تعمیرکاران لوازم خانگی

کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست

Telegram.me/defrostgrop

باما همراه شوید

 

کد jig

نمایشگر

مفهوم خطا

وضعیت

r1

MIN از بالا سنسور يخچال قطع شده يا اتصال كوتاه كرده
استdefrost.ir
 با توجه به سنسور RT تا 2 دقیقه
انجام مي شود.

rt

MED از بالا سنسور RT قطع شده يا اتصال كوتاه كرده است

defrost.ir

با تعويض سنسور برفك زدائي از
بين ميرود

d1

MAX از بالا سنسور برفك زدائي قطع شده يا اتصال كوتاه
كرده استdefrost.ir
هيتر بمدت ۴۰ دقيقه در طي برفك
زدائي روشن است

door

SUPER ازبالا سوئيچ در خراب است (هنگاميكه سوئيچ
تشخيص دهد كه در بيش از ۱ ساعت باز بوده
است)defrost.ir
با سنس كردن سوئيچ درب اين
خطا از بين مي رود.

C1

MIN از پایین چرخه غيرعادي (كمپرسور بيش از ۳ ساعت
كاركرد زمانيكه دماي سنسور برفك زدائي
مساوي يا كمتر از 5- است)defrost.ir
عملكرد عادي

F3

MED از پایین در موقع برفك زدائي، هنگاميكه برفك زدائي
بعلت زمان ( ۸۰ دقيقه) انجام شده نه بعلت دماي
سنسور برفك زدائيdefrost.ir
عملكرد عادي(حذف حالت پيش
سرمايش در برفك زدائي)
همه آيكونها خاموش مي باشند وضعيت عادي بدون خطا

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*