کدخطاهای کولرگازی اسپیلت – اینورتر

کدخطاهای کولرگازی اسپیلت – اینورتر

سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی

کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست

Telegram.me/defrostgrop

باما همراه شوید

 

کدخطاهای کولرگازی اسپیلت – اینورتر

مدل های BIRH 220-221 , BIRH 120-121 , BIRH 180-181 , BIRH 090-091 

علت خظا و راه حل رفع خطا

شرح خطا

چراغ تایمر (زمان چشمک زدن)

چراغ در حال انجام (زمان چشمک زدن)

چراغ

1- بررسی کنید که آیا یونیت خارجی و داخلی به یکدیگر به طور صحیح متصل شده اند؟ در غیر این صورت سیم های ارتباطی فازو نول را در یونیت خارجی و داخلی به طور صحیح به هم متصل کنید.

2- بررسی کنید که ولتاژ بین سیم زمین(صفر) و سیم ارتباط 18-30 ولت AC سیگنال نیم موج باشد. بررسی کنید که اگر مدار ارتباطی بر روی یونیت داخلی و بردکنترل یونیت بیرونی آسیب دیده است آن را تعویض کنید.

3- بررسی کنید که آیا ال ای دی های (چراغ) روی برد یونیت بیرونی روشن میشوند؟ در عیر این صورت برد را تعویض کنید.

4- بررسی کنید که آیا یونیت به علت نویز خارجی غیر طبیعی است؟ در این صورت منبع نویز را پیدا کنید و آن را برطرف کنید.

خطای ارتباطی

defrost.ir

LIGHT

1

defrost.ir

F1

1- مقاومت سنسور را چک کنید که طبیعی باشد؛ در غیراین صورت آن را تعویض کنید.

2- بررسی کنید که آیا سیم سنسوراتصال کوتاه و یا مدار باز شده است؟ و بررسی کنید که آیا سیم برق به خوبی به پریز متصل میشود؟ آیا بر روی برد، لحیم سردی وجود دارد؟ در صورت وجود هر یک از موارد بالا آن را اصلاح کنید.

3- اگرموارد 1 و 2 طبیعی بودند قطعات و یا مدار آسیب دیده اند. برد کنترل باید تعویض گردد.

خطای سنسور دمای محیطی یونیت داخلی

LIGHT

2

F2

1- مقاومت سنسور را چک کنید که طبیعی باشد؛ در غیراین صورت آن را تعویض کنید.

2- بررسی کنید که آیا سیم سنسوراتصال کوتاه و یا مدار باز شده است؟ و بررسی کنید که آیا سیم برق به خوبی به پریز متصل میشود؟ آیا بر روی برد، لحیم سردی وجود دارد؟ در صورت وجود هر یک از موارد بالا آن را اصلاح کنید.

3- اگرموارد 1 و 2 طبیعی بودند قطعات و یا مدار آسیب دیده اند. برد کنترل باید تعویض گردد.

خطای سنسور دمای لوله تقسیم بار (شامل ورودی،میانی،خروجی)

defrost.ir

LIGHT

3

defrost.ir

F3

1- بررسی کنید که آیا اتصال پریز و سیم موتور و سوکت سالم است؟ از سالم بودن اتصال ها مطمئن شوید.

2- بررسی کنید که آیا اجزای بر روی برد کنترل آسیب دیده است.

در صورت آسیب دیدن برد را تعویض کنید.

ایراد فن یونیت داخلی

LIGHT

4

F4

1- بررسی کنید که آیا اتصالات کمپرسور صحیح است؟ در غیر این صورت مجددا محکم اتصال دهید.

2- ثبات بین برد IPM و منبع انتقال حرارت روی برد را بررسی کنید.

3- بررسی کنید که کمپرسور سالم باشد. در غیر این صورت آن را تعویض کنید.

4- بررسی کنید که اگر برد IPM غیر طبیعی است آن را تعویض کنید.

ایراد برد یونیت خارجی

defrost.ir

LIGHT

5

defrost.ir

F5

1- مقاومت سنسور را چک کنید که طبیعی باشد؛ در غیراین صورت آن را تعویض کنید.

2- بررسی کنید که آیا سیم سنسوراتصال کوتاه و یا مدار باز شده است؟ و بررسی کنید که آیا سیم برق به خوبی به پریز متصل میشود؟ آیا بر روی برد، لحیم سردی وجود دارد؟ در صورت وجود هر یک از موارد بالا آن را اصلاح کنید.

3- اگرموارد 1 و 2 طبیعی بودند قطعات و یا مدار آسیب دیده اند. برد کنترل باید تعویض گردد.

ایراد سنسور دمای محیط یونیت خارجی

LIGHT

6

F6

1- مقاومت سنسور را چک کنید که طبیعی باشد؛ در غیراین صورت آن را تعویض کنید.

2- بررسی کنید که آیا سیم سنسوراتصال کوتاه و یا مدار باز شده است؟ و بررسی کنید که آیا سیم برق به خوبی به پریز متصل میشود؟ آیا بر روی برد، لحیم سردی وجود دارد؟ در صورت وجود هر یک از موارد بالا آن را اصلاح کنید.

3- اگرموارد 1 و 2 طبیعی بودند قطعات و یا مدار آسیب دیده اند. برد کنترل باید تعویض گردد.

خطای سنسور دمای لوله تقسیم بار یونیت خارجی

defrost.ir

LIGHT

 7

defrost.ir

F7

1- مقاومت سنسور را چک کنید که طبیعی باشد؛ در غیراین صورت آن را تعویض کنید.

2- بررسی کنید که آیا سیم سنسوراتصال کوتاه و یا مدار باز شده است؟ و بررسی کنید که آیا سیم برق به خوبی به پریز متصل میشود؟ آیا بر روی برد، لحیم سردی وجود دارد؟ در صورت وجود هر یک از موارد بالا آن را اصلاح کنید.

3- اگرموارد 1 و 2 طبیعی بودند قطعات و یا مدار آسیب دیده اند. برد کنترل باید تعویض گردد.

ایراد سنسور دمای ساکشن کمپرسور

LIGHT

8

F8

1- مقاومت سنسور را چک کنید که طبیعی باشد؛ در غیراین صورت آن را تعویض کنید.

2- بررسی کنید که آیا سیم سنسوراتصال کوتاه و یا مدار باز شده است؟ و بررسی کنید که آیا سیم برق به خوبی به پریز متصل میشود؟ آیا بر روی برد، لحیم سردی وجود دارد؟ در صورت وجود هر یک از موارد بالا آن را اصلاح کنید.

3- اگرموارد 1 و 2 طبیعی بودند قطعات و یا مدار آسیب دیده اند. برد کنترل باید تعویض گردد.

ایراد سنسور دمای دیسشارژ کمپرسور

defrost.ir

LIGHT

9

defrost.ir

F9

بررسی کنید که آیا سلف جریان و یا ولتاژ آسیب دیده است؟ در صورت ایراد باید تعویض شود.

ایراد ولتاژ یا جریان سلف

LIGHT

10

FA

1- یک بار دیگر به برق بزنید و بررسی کنید که آیا کمپرسور طبیعی کار میکند؟

2- بررسی کنید که آیا اتصالات کمپرسور درست هستند،در غیر اینصورت اصلاح کنید.

3- بررسی کنید که آیا قطعات بر روی برد کنترل الکتریکی آسیب دیده اند؟ در صوورت وجود ایراد برد کنترل باید تعویض شود.

ایراد راه انداز کمپرسور

defrost.ir

LIGHT

11

defrost.ir

FC

1- مقاومت سنسور را چک کنید که طبیعی باشد؛ در غیراین صورت آن را تعویض کنید.

2- بررسی کنید که آیا سیم سنسوراتصال کوتاه و یا مدار باز شده است؟ و بررسی کنید که آیا سیم برق به خوبی به پریز متصل میشود؟ آیا بر روی برد، لحیم سردی وجود دارد؟ در صورت وجود هر یک از موارد بالا آن را اصلاح کنید.

3- اگرموارد 1 و 2 طبیعی بودند قطعات و یا مدار آسیب دیده اند. برد کنترل باید تعویض گردد.

ایراد سنسور برگشت گاز (شامل مسیر لوله های A,B,C,D)

LIGHT

13

FE

1- فشار سیستم را بررسی کنید که طبیعی باشد. آیا نشت مبرد به علت شکستگی لوله ها می باشد؟

2- بررسی کنید که آیا همه ی سنسورها در وضعیت طبیعی قرار دارند؟

3- بررسی کنید که آیا شیر 4 راهه طبیعی عمل میکند؟

سایر ایرادات

defrost.ir

LIGHT

14

defrost.ir

FF

1- بررسی کنید که آیا فیلتر یونیت داخلی بسیار کثیف است؟ در صورت کثیفی باید تمیز شود.

2- بررسی کنید که اگر اطراف یونیت داخلی مانعی وجود دارد باید برطرف شود.

3- بررسی کنید که آیا موتور یونیت داخلی آسیب دیده است. موتور یا برد کنترل در صورت آسیب باید تعویض گردند.

حفاظت دمای اواپراتور

1

LIGHT

P1

1- ثبات بین برد IPM و منبع انتقال حرارت روی برد را بررسی کنید.

2- بررسی کنید که کمپرسور سالم باشد. در غیر این صورت آن را تعویض کنید.

3- بررسی کنید که اگر برد IPM غیر طبیعی است آن را تعویض کنید.

افزایش دما، افزایش جریان برد اینورتر

defrost.ir

2

LIGHT

defrost.ir

P2

1- بررسی کنید که آیا دمای محیط اطراف از محدوده کاری کولرگازی بیشتر شده است؟

2- بررسی کنید که آیا جریان مدار غیر طبیعی است؟ اگر غیرطبیعی بود؛ برد کنترل باید تعویض گردد.

اضافه جریان وارد شده به دستگاه

3

LIGHT

P3

1- بررسی کنید که آیا سیستم کولر و فشار طبیعی است؟

2- بررسی کنید که آیا سنسور، سیم های سنسور مدار غیر طبیعی می باشد.

دمای دیسشارژ کمپرسور

defrost.ir

4

LIGHT

defrost.ir

P4

1- بررسی کنید که آیا سیستم کولر و فشار طبیعی است؟

2- بررسی کنید که آیا سنسور، سیم های سنسور مدار غیر طبیعی می باشد.

دمای مکش کمپرسور

6

LIGHT

P6

1- بررسی کنید که محدوده ولتاژ تغذیه خارج از محدوده 150-270 ولت است؟

2- ولتاژ IPM را چک کنید ایا غیر طبیعی است؟ اگر غیر طبیعی است برد IPM و یا برد کنترل باید تعویض شود.

ولتاژ پایین یا بالا

defrost.ir

7

LIGHT

defrost.ir

P7

بررسی کنید که آیا زمانی که یونیت درحال کار است، فشار نرمال است؟ اگر غیر طبیعی است باید نشتی گاز پیدا و جوشکاری شود و مبرد اضافه شود.

فشار پایین گاز برگشت

8

LIGHT

P8

بررسی کنید که آیا زمانی که یونیت درحال کار است، فشار نرمال است؟ اگر غیر طبیعی است باید نشتی گاز پیدا و جوشکاری شود و مبرد اضافه شود.

فشار بالای دیسشارژ

defrost.ir

9

LIGHT

defrost.ir

P9

1- بررسی کنید که آیا کندانسور یونیت خارجی بسیار کثیف است؟ در صورت کثیفی باید تمیز شود.

2- بررسی کنید که آیا مدت طولانی در شرایط بدی کار میکند.

3- سنسور و سیم بررسی گردند.

افزایش دمای اواپراتور

10

LIGHT

PA

1- بررسی کنید که آیا دمای محیط خارج بسیار بالاست و یا در اطراف یونیت منبع گرمازا وجود دارد؟

2-بررسی کنید که سنسور و سیم سنسورها طبیعی باشند.

افزایش دمای محیط یونیت خارجی

defrost.ir

11

LIGHT

defrost.ir

PC

1- فشار سیستم را بررسی کنید که طبیعی باشد. ایا نشت مبرد به علت شکستگی لوله ها می باشد

2- بررسی کنید که آیا شیر برگشت غیر طبیعی عمل میکند؟

کمبود مبرد و یا شیر برگشت

12

LIGHT

PH

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*