مشخصات کمپرسور رتوری LG با گاز مبرد R – 407

مشخصات کمپرسور رتوری LG با گاز مبرد R – 407

سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی

Oil Charge

COP

EER

Motor Input

Cooling Capacity

Model

Series

Power Source

g

W/W

Btu/W.hr

Watts

Watts

Btu/hr

750 2.99 2.96 10.2 10.1 2010 1980 6008 5861 20500 20000 HQ024P HQ  pH1, 220/240V, 50Hz
750 2.99 3.05 10.2 10.4 2373 2308 7093 7033 24200 24000 HQ028P   
750 3.02 1.00 10.3 10.5 2835 2762 8558 2762 29200 29000 HQ034P   
1800 3.14 3.11 10.6 10.6 3972 3962 3972 12308 42500 42000 HQ049P  HR
750 3.05 10.4 2308 7033 24000 HQ028Y HQ  pH3, 380/420V, 50Hz
750 3.08 10.5 2762 8498 29000 HQ034Y  
1100 3.14 10.7 3178 9963 34000 HQ040Y  
1100 3.14 10.7 3271 10256 35000 HQ042Y  
1800 3.22 11.0 3864 12454 42500  HQ049Y HR
1800 3.11 10.6 4358 13538 46200 HQ055Y   
1800 3.11 10.6 4717 14652 50000  HQ061Y  
1800 3.11 10.6 5708 17729 60500 HQ073Y   
1800 3.11 10.6 6226 19341 66000  HQ081Y  

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*