راهنمای رفع ارور ۵١ روی صفحه نمایش پنل یخچال های ال جی

سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی

برای عضویت در کانال تلگرام ما ؛ روی نوشته زیر کلیک نمایید

(کافی است برنامه ی تلگرام را روی کامپیوتر خود نصب نمایید تا با کلیک روی نوشته ی زیر مستقیما به کانال تلگرام ما بپیوندید)

کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست

defrostgrop@

 

ایراد:

بروز ارور ۵١ روی صفحه نمایش پنل

علت ایراد :

ارور ۵١ از ارورھایی می باشد که احتمال بروز آن ھم در حين نصب وجود دارد ھم در تعميير دستگاه

علت بروز ارور ۵١ در حين نصب، عدم تناسب ظرفيت یونيت داخلی و بيرونی می باشد.
• به عنوان مثال اگر ظرفيت یونيت داخلی ٩٠٠٠ باشد باید ظرفيت یونيت بيرونی نيز ٩٠٠٠ باشد.
• علاوه بر ظرفيت دستگاه، توجه به سافيکس ھای پنل داخلی و یونيت بيرونی در نصب بسيار حائز اھميت می باشد.
• بھترین کمک برای اطمينان از وجود تناسب بين پنل داخلی و یونيت بيرونی ليبل انرژی دستگاه می باشد.
• در قسمت پایين ليبل انرژی در سمت راست مدل یونيت داخلی به ھمراه مدل مناسب یونيت بيرونی آورده شده است.

 

0

علت بروز ارور ۵١ در تعميير دستگاه، عدم ھمخوانی برد داخلی و برد آپشن می باشد. در تعویض بردھا حتما باید پارت صحيح از سرویس منوال دستگاه سفارش گذاری شود و پارت با پارت داغی دستگاه یکی باشد.

• به عنوان مثال در دستگاه ھای اینورتر پلاس پارت برد داخلی برای تمای ظرفيت ھا یکی می باشد، ولی پارت برد آپشن برای ظرفيت ھای مختلف متفاوت می باشد. لذا انتخاب نادرست برد آپشن باعث ارور ۵١ می شود. به عنوان نمونه پارت برد داخلی و برد آپشن برای مدل اینورتر پلاس در جدول زیر ارائه شده است.

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*