ارورهای یخچال فریزر اسنوا

جدول خطاهای یخچال فریزر اسنوا

سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی

 www.defrost.ir

S13

S5

ref

frs

S5+

ref

S5+

frs

S10

S10+

S14+

S15

S20

S2

S2+

SR36

سنسور یخچال E01 f5 E01   E01 E01 E01 E01 E01 F3 E01 E01
سنسور فریزر E02 F5   E02     E02 E02 E02 F2 E02 E02
سنسوراواپراتور یخچال E03 F6 E03  www.defrost.ir  
  www.defrost.ir  E03 F5 E03 www.defrost.ir 
سنسور اواپراتورفریزر E04 F6   E04 E04 E04 E04 E04 E04 F4 E04 E04
فن یخچال   F3 E05                  
فن فریزر   F3   E06 E06   E06 E06 E06   E06 E06
سرمایش ضعیف E07 F1 E07 E07 E07 E07 E07 E07 E07 F1 E07 E07
هیتر اواپراتور یخچال  www.defrost.ir F2 E08     www.defrost.ir      www.defrost.ir  FA   www.defrost.ir 
هیتر اواپراتور فریزر   F2   E09 E09 E09 E09 E09 E09 F9 E09 E09
سنسور محیطی         E10 E10 E10 E10   F6   E10
فن کندانسور   F4 E11 E11 E11   E11 E11 E11   E11 E11
دمپر www.defrost.ir

 

      www.defrost.ir    E12 E12  www.defrost.ir     E12

www.defrost.ir

سنسور یخساز                 E13     E13
دوران پاد ساعت گرد یخساز (یخساز)                 E14     E14
دوران ساعتگردیخساز (برگشت تخلیه) www.defrost.ir          www.defrost.ir      E15   www.defrost.ir  E15
کلید درب فریزر   DR OP   E16         E16   E16 E16
کلید درب یخچال   DR OP E17           E17   E17 E17
کلید هوم بار                       E18
بدون خطا                 E88   E88  
ایراد IC برد فرمان                   Fb    
عدم ارتباط نمایشگر با برد فرمان www.defrost.ir  F8    www.defrost.ir       www.defrost.ir         www.defrost.ir
Short Key جهت نمایش خطا

 

 

www.defrost.ir

خاموش بودن پس زمینه صفحه نمایش

سپس  Super ref

+

alarm/mute

به مدت 3 ثانیه

درصورت وجود ERROR نمایش داده میشودو صفحه نمایش قرمزمیشود Clock +

Minute به مدت 3 ثانیه

Clock +

Minute به مدت 3 ثانیه

 

www.defrost.ir

بازنمودن قفل صفحه نمایش سپس Super ref

+

alarm/mute

به مدت 3 ثانیه

بازنمودن قفل صفحه نمایش سپس Super ref

+

alarm/mute

به مدت 3 ثانیه

بازنمودن قفل صفحه نمایش سپس

ref temp

+

frz temp

به مدت 3 ثانیه

بازنمودن قفل صفحه نمایش سپس

ref temp

+

frz temp

به مدت 3 ثانیه

www.defrost.ir

 

بازنمودن قفل صفحه نمایش سپس

ref temp

+

frz temp

به مدت 3 ثانیه

بازنمودن قفل صفحه نمایش سپس

Light

+

Super ref

به مدت 3 ثانیه

 درصورت وجود ERROR

نمایش داده میشود وصفحه نمایش قرمز میگردد

 

www.defrost.ir

بازنمودن قفل صفحه نمایش سپس

Vac

+

frz temp

به مدت 3 ثانیه

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*