ارورهای کولرگازی سامسونگ مدل Mount Blance

جدول خطاهای کولرگازی سامسونگ مدل Mount Blance

سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی

OPERATION

نمایشگر

شرح

MPI

فن داخلی

فن بیرونی

کمپرسور

خاموش خاموش خاموش خاموش E101 خطای کابل ارتباطی
ادامه کارکرد خاموش خاموش خاموش E121 خطای سنسور هوای محیط

www.defrost.ir

خاموش خاموش خاموش خاموش E122 خطای سنسور لوله اواپراتور
خاموش خاموش خاموش خاموش E154 خطای موتور فن داخلی (درصورتیکه دورفن برای 15 ثانیه کمتراز 450 دور دردقیقه باشد)

www.defrost.ir

خاموش خاموش خاموش خاموش E162 خطای برد الکترونیکی اصلی ( خطای EEPROM )
خاموش ادامه کارکرد ادامه کارکرد ادامه کارکرد E186 خطای MPI
خاموش خاموش خاموش خاموش کل نمایشگر چشمک میزند دستگاه نیاز به کد دارد

www.defrost.ir

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*